Biuro Projektowe
Krzysztof Zdrowowicz
Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. od 08:00 do 16:00
607 77 83 84
Masz pytania, zadzwoń
biuro@bpkz.pl
Napisz do nas
ul. Kwiatowa 18/2 (1p)
66-400 Gorzów Wlkp.

Biuro Projektowe Krzysztof Zdrowowicz

Biuro Projektowe powstało na początku 2011 roku. Właścicielem jest mgr inż. Krzysztof Zdrowowicz posiadający uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie zarówno do projektowania instalacji sanitarnych jak również kierowania robotami budowlanymi. Firma specjalizuje się w projektowaniu instalacji mechanicznych dla szerokiego zakresu obiektów budowlanych. Biuro dynamicznie się rozwija a jego solidnym fundamentem jest szerokie doświadczenie zdobyte przez jego właściciela w zakresie projektowania i nadzoru nad robotami instalacyjnymi. Patrząc w przyszłość firma stawia sobie za cel zatrudnienia zespołu inżynierów pozwalających na większą dynamikę i rozwój. Dodatkowo pracujemy na programach branżowych wspomagających proces projektowania jak również późniejszego wykonawstwa tj. VentPack 3D, Hydronicpack 3D, InstalTherm, InstalSan, InstalOZC, WavinNet bazując na oprogramowaniu BricsCAD oraz ZWCAD. Aktualnie firma współpracuje z zaprzyjaźnionymi biurami projektowymi z Gorzowa Wlkp, Poznania, Szczecina oraz Międzychodu.

Współpracujemy


jedne z licznych firm z którymi współpracujemy

Oferta


Oferujemy wykonanie opracowań z zakresu instalacji sanitarnych:

Instalacje kanalizacji

 

 • projekty odprowadzenia ścieków bytowych z obiektów poprzez układy podposadzkowe,
 • projekty instalacji i sieci kanalizacyjnych zewnętrznych wraz z uzbrojeniem w studnie, oczyszczalnie ścieków,
 • projekty przepompowni ścieków, projekty układu separacji tłuszczów na instalacjach,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 • opracowanie na programach branżowych 2D,
 • projekty odprowadzenia wód opadowych i scieków deszczowych,
 • projekty przyłączy i sieci kanalizacji sanitrnej,
 • projekty przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej.

Instalacje chłodzenia

 

 • bilanse zapotrzebowania chłodu dla budynków, wybór optymalnego systemu chłodzenia, dobór urządzeń dla potrzeb systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • projekty instalacji chłodzenia opartych na wodzie lodowej i freonie,
 • instalacje klimakonwektorowe pracujące na wodzie lodowej o niskich parametrach (chłodzenie na mokro),
 • projekty instalacji freonowych jednostkowych typu split, poprzez instalacje dla kilku pomieszczeń typu multisplit, do większych,
 • instalacji freonowych w systemach VRF obejmujących zasięgiem całe budynki,
 • instalacje chłodzenia z wykorzystaniem wodnych pomp ciepła ze szczególnym zastosowaniem w centrach handlowych.

Instalacje wodne

 

 • bilanse wodociągowe dla potrzeb bytowo-gospodarczych,
 • projekty wodociągowe dla obiektów mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych,
 • bilanse wody dla celów pożarowych obiektów,
 • projekty sieci wodociągowych dla potrzeb zewnętrznego gaszenia obiektów uzbrojone w hydranty pożarowe oraz stanowiska do podłączenia wozów bojowych straży pożarnej,
 • projekty wewnętrznych instalacji przeciwpożarowych hydrantowych,
 • opracowanie na programach branżowych 2D,
 • przyłącza i sieci wodociągowe.

Instalacje grzewcze

 

 • bilanse zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń i budynków, wybór optymalnego systemu ogrzewania dla obiektu,
 • określenie rocznego zużycia energii,
 • określenie kosztów eksploatacyjnych dla wybranego źródła energii, paliwa,
 • projekty instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami konwektorowymi oraz kanałami grzewczymi,
 • projekty wodnych niskoparametrowych instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego zarówno dla domów mieszkalnych jak i hal przemysłowych,
 • projekty instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,
 • projekty wodnych instalacji promiennikowych dla obiektów przemysłowych,
 • projekty instalacji ogrzewania powietrznego z wykorzystaniem aparatów grzewczych, nagrzewnic powietrza i central wentylacyjnych,
 • opracowanie na programach branżowych 2D.

instalacje wentylacyjne

 

 • bilanse wentylacyjne dla pomieszczeń i budynków. wybór optymalnego systemu wentylacji dla obiektu,
 • dobory central wentylacyjnych, instalacji kanałowych,
 • dobory systemów wentylacji przeciwpożarowej,
 • projekty instalacji wentylacji realizowane w programach branżowych w przestrzeni 3D.

instalacje gazowe

 

 • bilanse gazu dla pomieszczeń i budynków,
 • projekty instalacji gazowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej i produkcyjnych,
 • dobory systemów detekcji gazu,
 • projekty instalacji wentylacji realizowane w programach branżowych w przestrzeni 2D.

Projekty branżowe

 

 • projekty architektoniczne,
 • projekty konstrukcyjne,
 • projekty elektryczne,
 • projekty AKPiA,
 • projekty drogowe,
 • kosztorysy.
Przygotowujemy dokumentacje dla wszystkich etapów procesu budowlanego:
 • doradztwo techniczne,
 • wielowariantowe koncepcje rozwiązań projektowych,
 • koncepcje modernizacji dla układów istniejących,
 • inwentaryzacje,
 • bilanse zapotrzebowania na media,
 • projekty dla celów uzyskania pozwolenia na budowę,
 • opracowania kosztorysowe,
 • projekty przetargowe,
 • projekty wykonawcze,
 • certyfikaty energetyczne,
 • opracowania powykonawcze,
 • koordynacje międzybranżowe,
 • zarządzanie.

Nasze realizacje


Jedne z naszych licznych realizacji:

2018
 • instalacje zewnętrzne i wewnętrzne wod-kan,
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje przeciwpożarowe
 • instalacje wentylacji
 • instalacje klimatyzacji
 • projektowana charakterystyka energetyczna

Biuro architektoniczne PHARUS Sp. z o.o. s.k.

 • instalacje wewnętrzne wod-kan,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
2017
 • instalacje wewnętrzne wod-kan,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • instalacje przeciwpożarowe,
 • przyłącze wodociągowe, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przebudowa zewnętrznej instalacji gazowej

Zleceniodawca: AP Invest

 • instalacje wewnętrzne wod-kan,
 • instalacje grzewczo-chłodzące,
 • instalacje wentylacji
2016
 • instalacje wentylacji
 • instalacje klimatyzacji

Zleceniodawca - KDK FITNESS

 • instalacje wewnętrzne wod-kan,
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje przeciwpożarowe
 • instalacje wentylacji
 • instalacje klimatyzacji

Biuro architektoniczne - CAD-Design Adam Dąbek

 • instalacje zewnętrzne i wewnętrzne wod-kan,
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje przeciwpożarowe
 • projektowana charakterystyka energetyczna

Biuro architektoniczne - BEJNAR projektowanie i realizacja inwestycji

 • instalacje zewnętrzne i wewnętrzne wod-kan,
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje przeciwpożarowe
 • projektowana charakterystyka energetyczna

Biuro architektoniczne – PROJECTA Sp. z o.o.

 • instalacje wentylacji,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • instalacje wod-kan,
 • instalacje przeciwpożarowe,
 • instalacja gazowa,
 • zewnętrzna instalacja gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne,
 • projektowana charakterystyka energetyczna,

Zleceniodawca: NANA studio architektury

2015
 • weryfikacja projektów wykonawczych instalacji wewnętrznych wod-kan
 • weryfikacja projektów wykonawczych instalacji centralnego ogrzewania
 • weryfikacja projektów wykonawczych instalacji przeciwpożarowych
 • weryfikacja projektów wykonawczych instalacji wentylacji
 • weryfikacja projektów wykonawczych instalacji klimatyzacji i pomp ciepła

Zleceniodawca PROJECTA Sp. z o.o.

 • instalacje zewnętrzne i wewnętrzne wod-kan,
 • sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • instalacje przeciwpożarowe,
 • projektowana charakterystyka energetyczna

Biuro architektoniczne PHARUS Sp. z o.o. s.k.

Nasz zespół


Krzysztof Zdrowowicz

Projektant / Właściciel

Agnieszka Zdrowowicz

Marketing / Reklama / PR

Paweł Dudziak

Asystent projektanta

Adam Browarny

-

Martyna Gumulak

-

Kontakt


Biuro Projektowe Krzysztof Zdrowowicz

ul. Kwiatowa 18 / 2 (1 piętro)
Gorzów Wlkp.

Pracownia:
733 330 940

Właściciel:
607 77 83 84

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. od 08:00 do 16:00.